Tjänste/Förmånscykel

Sportspec vi hjälper dig med din förmånscykel

Tjänstecykel – cykla i jobbet

Varje företag borde ha minst en tjänstecykel. Vare sig du är ensam på företaget eller ni är många anställda så är en cykel ett mycket bra verktyg. En cykel som snabbt och smidigt fixar transporten till kunder eller andra typer av ärenden.

Cyklarna kan finansieras via leasing eller genom ett hyresavtal. Både leasing- och hyreskostnader är avdragsgilla, det vill säga dras som en driftskostnad, vilket innebär minskad skatt.

Med finansiering kan du behålla likviditeten och binder inte kapital. Vi hjälper dig med cykeln och med finansiering löser vi med Wasakredit.

En tjänstecykel är enligt Skatteverket en cykel som enbart används i tjänsten och som förvaras på arbetsplatsen.

Förmånscykel, personalcykel – cykla när du vill

Att cykla är för många det absolut bästa sättet att ta sig till jobbet. Istället för att sitta i en bil eller spårvagn får man sin dagliga träningsrunda och glädjen att cykla förbi bilarna.

Alla spännande förändringar i Göteborg gör att fler kommer att inse att cykeln är helt överlägsen både bil och spårvagn och bli cykelpendlare.

Att genom sin arbetsgivare få möjlighet att använda en cykel privat är ett förmånligt sätt att få tillgång till en ny cykel. Den ekonomiska vinsten med en förmånscykel är ca 30 – 50% beroende på cykelns pris, marginalskatt och avtalslängd.

Finansiering av förmånscyklar och personalcyklar

Cyklar som arbetsgivare tillhandahåller för privat bruk finansieras ofta helt eller delvis av löneavdrag.

Det kan vara ett bruttolöneavdrag eller ett nettolöneavdrag.

Vid nettolöneavdrag uppstår inget förmånsvärde utan summan som dras på lönen är den enda kostnaden.

Vid bruttolöneavdrag minskas lönen före skatt med summan som cykeln kostar. Då uppstår det en förmån som läggs på lönen och som beskattas. Förmånsvärdet bör beräknas på en uppskattad värdeminskning beräknad på livslängd, service och kapitalkostnad. Från den 1 januari 2022 ändrades reglerna för förmånsbeskattning. De första 3 000 sek i förmånsvärde bjuder staten på så nu är det ännu bättre med en förmånscykel.

Prisexempel: 12 000 SEK inkl. moms

Om avtalet löper på tre år och arbetstagaren ska betala hela kostnaden via bruttolöneavdrag blir månadskostnaden 206 kronor i månaden. Nettokostnaden blir ca 144 – 103 kronor i månaden. Efter tre år kan arbetstagaren köpa cykeln till marknadsvärdet, lämna tillbaka cykeln eller byta till en ny cykel. Exemplet gäller en helt kostnadsneutral lösning för arbetsgivaren.

Hur gör man?

Det första är att arbetsgivaren bestämmer sig för att erbjuda de anställda en cykel som de får lov att använda privat. Nästa steg är att tydliggöra erbjudandet och regelverket (ekonomi, förmånsvärde, avtalslängd, återlämning, försäkring etc).

Sedan kommer det roliga – att komma till oss på Sportspec och välja cykel och utrustning.
Vi på Sportspec hjälper gärna till under hela processen, maila eller ring.

031-402324                       stig@sportspec.se